نمای کلی

با توجه به نگاه فنی مدیران این شرکت مبنی بر اجرای کامل قوانین بهداشتی و انجام بررسی های کیفی کالا های وارداتی، واحد آزمایشگاه شرکت گرین ترمینال امیرآباد با هدف نظارت بهداشتی و کنترل کیفیت محصولات ورودی و همچنین پایش ماندگاری ماندگاری و ارائه خدمات بهداشتی جهت حداکثر نمودن سلامت در فرآیند عملیاتی ترمینال از ورود تا تحویل، با توجه به درخواست صاحبان کالا در سال 92-91 اقدام به تجهیز و شروع فعالیت آزمایشگاهی تخصصی خود در بخشهای میکروبی و شیمیایی نموده است.

© Copyright Grain-Terminal.com - 2014