قرارداد پروژه ترمینال غلات امیرآباد با هدف ایجاد بستری مناسب جهت واردات و ترانزیت غلات و استفاده بیشتر از ظرفیتهای بالقوه منطقه ایی در زمینه تولیدات دانه ایی و فراهم کردن خدمات مناسب جهت بالابردن سرعت تخلیه ،بارگیری ،انبار داری و تحویل در محدوده بندری و گمرکی امیرآباد در سال 1385 مابین سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت امیرآباد گرین ترمینال کیش منعقد گردید.ترمینال غلات امیرآباد به یاری خدا در سال 1389 به بهره برداری رسیده است که با توجه به مشارکت کشور دوست قزاقستان این شرکت تداعی واقعی استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده و در عمل با توجه به عملکرد سهامداران این شرکت در ایجاد ترمینالهای مبداء در کشورهای قزاقستان و روسیه ترسیم مناسبی را بصورت عملیاتی از پروژه ملی منطقه ای کریدور شمال – جنوب نقش زده است.

© Copyright Grain-Terminal.com - 2014